BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN CHÍNH NGẠCH (áp dụng từ 01/12/2019)

1. Vận chuyển nguyên Container (FCL) – Door to Door:

Kho Đông Quảng – Kho Hà Nội:

– Container 40 feet, kích thước 12mx2.3mx2.5m, xếp tối đa 20 tấn: 13500 tệ/cont.
– Container 20 feet, kích thước 7.6mx2.3mx2.5m, xếp tối đa 8 tấn: 9500 tệ/cont.
Phí làm thủ tục hải quan: 300 tệ/tờ khai.
Thời gian xử lý: 2-3 ngày làm việc.

2. Vận chuyển hàng lẻ (Kho giao tới kho):

Kho Đông Quảng – Kho Hà Nội:

– Phí tối thiểu: 300 tệ/tờ khai. Chỉ nhận hàng lớn hơn 500kg.
– Phí làm thủ tục hải quan, mở tờ khai Trung Việt: 800 tệ/tờ khai.
– Hàng hóa từ 500kg-1 tấn: 2.5 tệ/kg
– Hàng hóa từ 1-3 tấn: 2.2 tệ/kg
– Hàng hóa từ 3-5 tấn: 1.8 tệ/kg
– Hàng hóa từ 5-10 tấn: 1.6 tệ/kg
– Hàng hóa từ 10 tấn trở lên: 1.5 tệ/kg
Thời gian xử lý: 2 ngày làm việc

3. Hỗ trợ khách hàng khai báo tờ khai hải quan điện tử, làm CO, CQ.

Nhận làm thủ tục hải quan đối với tất cả các loại mặt hàng theo quy định của Pháp luật.